Like page
Tin tức Trending

Blog Post

Chi tiết thủ tục, quy trình cấp giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam
Tin Hot

Chi tiết thủ tục, quy trình cấp giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam 

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế được quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất.

Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET và còn giá trị sử dụng.

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định. Khi nộp đơn phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

Trình tự cấp giấy phép lái xe quốc tế

– Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo quy định trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải để thực hiện kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc cấp giấy phép lái xe quốc tế. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải thực hiện việc cấp giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp giấy phép lái xe quốc tế thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Quy trình cấp, quản lý giấy phép lái xe quốc tế

1. Sở Giao thông Vận tải

– Tiếp nhận đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế và sử dụng hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe quốc tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng để lập hồ sơ điện tử;

– Sao chụp hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình thực hiện cấp giấy phép lái xe quốc tế;

– Kiểm tra, cập nhật, xác thực hồ sơ điện tử vào hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe quốc tế;

– Xác thực chữ ký số của người có thẩm quyền ký trên các hồ sơ điện tử cấp giấy phép lái xe quốc tế;

– Thực hiện quy trình in giấy phép lái xe quốc tế;

– Kiểm tra chất lượng giấy phép lái xe quốc tế sau khi in và đồng bộ dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe quốc tế của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

– Tiếp nhận, quản lý dữ liệu giấy phép lái xe quốc tế đã được cập nhật từ các Sở Giao thông Vận tải để đồng bộ vào dữ liệu hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe quốc tế;

– Cập nhật, vận hành hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe quốc tế theo quy định.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *