Like page
Tin tức Trending

Blog Post

Người dân đến đâu để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới?
Y Tế

Người dân đến đâu để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới? 

Đổi thẻ BHYT mới như thế nào, mời bạn đọc xem infor grapphic dưới đây để nắm bắt rõ ràng:

Dưới đây là nơi nhận hồ sơ, cấp và đổi thẻ bảo hiểm y tế:

Cách thức khai bảo hiểm y tế và nộp bảo hiểm y tế.

Thời hạn giải quyết khi cấp thẻ bảo hiểm mới:

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *